^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

10kongres_2014_13W dniach 11-12 września 2014 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy obradował X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi - Antoni Krawczyk i Ewa Ambroży. Organizatorem Kongresu było Towarzystwo Miłośników Bydgoszczy (najstarsze, bo 123 letnie towarzystwo regionalne w Polsce) przy ścisłej współpracy z lokalnymi władzami.

W Kongresie brało udział blisko 300 osób reprezentujących stowarzyszenia regionalne z całej Polski. Wokół nadrzędnego hasła Kongresu - "Regionalizm polski  25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa" skonstruowany był program zarówno obrad, jak i  imprez towarzyszących.

Delegaci mieli okazje poznać Bydgoszcz: zwiedzali miasto, instytucje kultury i uczelnie, podziwiali zabytki. Nam udało się zobaczyć nową Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Stare Miasto, uczestniczyliśmy w odsłonięciu pamiątkowej tablicy na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, któremu nadano imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaproszeni zostaliśmy również do zwiedzenia siedziby władz miasta, która znajduje się w starym zabytkowym budynku i na spotkanie w wiekowym Hotelu "Pod Orłem". Braliśmy udział w dyskusjach panelowych w placówkach nauki i kultury: z "Praktyczną realizacją edukacji regionalnej dzieci i młodzieży" zapoznawał się A. Krawczyk a  E. Ambroży - z "Muzealnym potencjałem wiedzy o regionalizmie".

Uroczysta inauguracja Kongresu miała miejsce w Operze Nova a uczestniczyli w niej licznie przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich, sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, władze Bydgoszczy i reprezentanci zaprzyjaźnionych z Towarzystwem organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W części oficjalnej odznaczeniami wyróżniono zasłużonych regionalistów. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie. W części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej.

Ważnym punktem Kongresu była msza w intencji polskich regionalistów w Bydgoskiej Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja.

Druga część Kongresu to dzień Konferencji, obejmujący pięć sesji, w tym jedna - najważniejsza! -  obejmowała odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego oraz podjęcie rezolucji X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych. Wieczór drugiego dnia Kongresu zakończył się udziałem w koncercie w Filharmonii Pomorskiej "Ofiarom wszystkich wojen" inaugurującym 52. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Musica Antiqua Europae Orientalis.

Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej RP za okres 4 lat, wybrało nowe władze i podjęło uchwały. Członkiem  Komisji Rewizyjnej RK została wybrana Ewa Ambroży - sekretarz SMCz.

Antoni  Krawczyk. Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi