^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą

zjazd_reg_092015_3Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi  uczestniczyło w Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą (11-13 września). Uczestnikami trzydniowego zjazdu byli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju i przedstawiciele samorządów terytorialnych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Ewa Ambroży - sekretarz Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Głównym organizatorami spotkania był  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego a współorganizatorem Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Zjazd obywał się w siedemdziesiątą rocznicę odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych oraz dwudziestą piątą rocznicę odrodzenia ruchu regionalistycznego w Polsce. Zjazd był poświęcony kulturotwórczej roli regionalnych towarzystw w kręgu lokalnej społeczności.

Regionaliści mieli okazję poznać wiele miejscowości Dolnego Śląska, w których współpraca między stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi układa się nadzwyczaj owocnie. Wizyty w tych miastach i miasteczkach były okazją do poznania ich  atrakcji turystycznych (m.in. bazylika w Legnickim Polu,  XV-wieczny  kościół  w Kościelcu - dawny ewangelicki kościół ucieczkowy budowany na wzór świątyń pokoju, Zamek Piastowski w Legnicy, bazylika p. w. św. Jadwigi w Trzebnicy, pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu), spotkań z przedstawicielami miejscowych towarzystw regionalnych i rozmów  z przedstawicielami samorządów na temat współpracy z miejscowymi aktywistami - regionalistami. Obrady toczyły się też w Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędzie miasta w Trzebnicy, w Zamku Książąt Głogowskich,  Hotelu Papieskim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi