^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi_6

W dniu 16 listopada 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Przewodniczący stowarzyszenia - Antoni Krawczyk - przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za lata 2011 - 2015. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Po dyskusji nad sprawozdaniami i zgłoszeniu przez uczestników wniosków do działalności w następnej kadencji, walne zebranie członków SMCz jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. W trakcie obrad podjęto również uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka SMCz Pani Agnieszce Sadowskiej - Boroński oraz o nadaniu tytułu Honorowego Członka Zarządu SMCz Panu Arturowi Rejdakowi, wieloletniemu członkowi władz stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzono następnie wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. Po ogłoszeniu wyników głosowania ukonstytułował się Zarząd SMCz na lata 2015 - 2019 w następującym składzie:
 
Przewodnicząca: Ewa Ambroży.
Zastępcy Przewodniczącej: Antoni Krawczyk, Marek Gawron.
Sekretarz: Agnieszka Dzienia.
Skarbnik: Bożena Plutecka.
Członkowie Zarządu: Maciej Żymirski, Rozalia Soćko.
 
Komisja Rewizyjna w następującym składzie:
Przewodniczący: Ryszard Gwiazda.
Członkowie: Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak.
Zastępcy Członków: Jerzy Polakowski, Wiesława Świech.
 
Na zakończenie obrad podziękowano ustępującym członkom Zarządu minionej kadencji kol. Antoniemu Krawczykowi i Arturowi Rejdakowi za dotychczasową wieloletnią pracę w stowarzyszeniu i jego władzach. Nowo wybrany Zarząd oraz wszystkich zebranych zaproszono do pamiątkowych fotografii.
 

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi