^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Pomnik ku czci poległych w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskich

14 czerwca 2022 roku, po renowacji został ponownie odsłonięty  pomnik zwany przez czeladzian pomnikiem oświęcimskim. Sądzimy, że warto  zapoznać się z jego historią, którą opisał pan Artur Rejdak w opracowaniu "Czeladzkie pomniki" wydanym w 2008 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi.

Pomnik - płyta nagrobna, na rogu ulic Katowickiej i Nowopogońskiej, zawiera urnę z prochami więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Urnę z Oświęcimia do Czeladzi przywiozła sztafeta motocyklowa składająca się z 27 osób, głównie byłych więźniów i członków ich rodzin.

Pomnik został osłonięty 4 października 1947 roku przez wojewodę Aleksandra Zawadzkiego i poświęcony przez proboszcza czeladzkiej parafii ks. Józefa Sobczyńskiego. Napis na płycie opracował Teodor Jaworek a brzmi on:

1939 - 1945 BOHATEROM POLEGŁYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIENIACH HITLEROWSKICH ZA POLSKĘ WOLNOŚĆ I LUD

Pomnik powstał z inicjatywy ówczesnego Czeladzkiego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, którego prezesem był Jan Hetmańczyk, a sekretarzem Władysława Nocoń. Funkcję burmistrza Czeladzi pełnił Józef Rak.

Pomnik nosi obiegową nazwę OŚWIĘCIMSKIEGO, a rocznicowe uroczystości przed nim odbywają się w dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i Czeladzi, tj. 27 stycznia. Stanął w miejscu, gdzie od 1929 roku do II wojny światowej, znajdował się  obelisk ku czci trzech żołnierzy polskich, poległych 10 marca 1919 r. obok kopalni "Saturn" w walce z Niemcami.

Księga pamiątkowa uroczystości (kronika) z odsłonięcia i poświęcenia pomnika, znajduje się w siedzibie Czeladzkiego Koła Kombatantów przy ulicy Szpitalnej. Należy nadmienić, ze w dniu odsłonięcia pomnika, na porannej mszy świętej w miejscowym kościele, został także poświęcony sztandar Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Koła Czeladź.   

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi