^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

24 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie"

Z końcem listopada ukazał się kolejny, już 24 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie" wydawanego przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi od 1983 roku.

Tematem wiodącym tego wydania są przedwojenne, najbardziej reprezentacyjne trakty Czeladzi - ulice Bytomska i Milowicka. Czasy swego dzieciństwa i wczesnych lat młodości, spędzone właśnie w tych częściach miasta, wspominają Zdzisław Piwek, Jerzy Zawada, Anna Zarębska i Antoni Krawczyk. Ich opowieści uzupełniają wypisy z książek adresowych i telefonicznych oraz reklam prasowych opracowane przez Ewę Ambroży.

Jeśli kogoś interesuje historia czeladzkiej Niwy powinien zapoznać się artykułem Jerzego Zawady - autora szkicu o tej jednej z najstarszych ulic miasta.

Wszystkie teksty zostały bogato ilustrowane fotografiami i dokumentami pochodzącymi z wielu domowych archiwów czeladzian.

Dzieje swojej rodziny, zwłaszcza jej czeladzkie korzenie śledzi Anna Urgacz-Szczęsna. Natomiast swojego ojca - Lesława Jaworka znanego artystę malarza wspomina jego córka Magdalena Jaworek.

W wydanym roczniku znalazły również swoje miejsce i inne artykuły, m. in. Władysława M. Żymirskiego kolejne refleksje nad zdjęciem wykonanym przez jego ojca - Jerzego.

Miłośnicy organów z kościoła św. Stanisława B.M. znajdą niezwykle ciekawy opis losów tego instrumentu dokonany przez członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Całość zamyka wspomnienie - pożegnanie Abrahama Greena (1928-2020) - wieloletniego przewodniczącego Światowego Związku Żydów Zagłębia Dąbrowskiego w Tel Awiwie.

Warto także sięgnąć do części kolorowej tej edycji, gdzie czytelnik znajdzie sporą prezentację malarstwa Lesława Jaworka oraz zbiór fotografii archiwalnych związanych z ulicami Bytomską i Milowicką.

Wydanie publikacji sfinansowano z grantu pozyskanego od Miasta Czeladź.

Zebranie sprawozdawczo-wybocze - podsumowanie

Minęła oto kolejna kadencja Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, a w związku z tym, w dniu 22 wrześnie br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszej organizacji. W imieniu ustępującego Zarządu głos zabrała dotychczasowa przewodnicząca S.M.Cz., Ewa Ambroży, która zaprezentowała wykonane prace oraz zrealizowane działania, podjęte w minionej kadencji. Zarząd otrzymał od uczestników zebrania absolutorium, a także został obdarowany zaufaniem do dalszej działalności.

W kadencji 2020-2023 pracował będzie zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w następującym składzie: przewodnicząca - Ewa Ambroży, zastępcy - Antoni Krawczyk oraz Marek Gawron, sekretarz - Agnieszka Dzienia, skarbnik - Bożena Plutecka, a na członków zarządu zostały wybrane następujące osoby: Antonina Termińska oraz Władysław Maciej Żymirski. Komisję Rewizyjną nowej kadencji tworzą: Ryszard Gwiazda, Andrzej Miodyński, Jerzy Nowak, Anna Pilarek i Jerzy Polakowski.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzizapraszana Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 22 września (wtorek) 2020 r. w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrowniaw Czeladzi ul. Dehnelów 45 o godz. 16.45, drugi termin 17.00.

UWAGA: członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu Członków SMCz obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356), tj. do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa.

Spotkanie SMC 24.02.2020 r.

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 24 lutego o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 1 Maja 27.

W programie prezentacja multimedialna makiety XIX. wiecznej Czeladzi dostępnej w budynku Urzędu Miasta od 30 grudnia 2019 r. O procesie powstawania makiety i źródłach informacji o wyglądzie naszego miasta w XIX stuleciu opowie  współautor projektu pan  Jan Powałka. 

Zebranie SMC 25.11.2019 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja 23 numeru "Zeszytów Czeladzkich", w którym znajdują się artykuły o: Marii Nogajowej,  Henryku Łyżwińskim budowniczym Czeladzi dwudziestolecia międzywojennego,  kobietach działających w Związku Orła Białego,  doktorze Marianie Wiśniewskim,  Arturze Rejdaku  naszym wieloletnim działaczu,  czeladzkich cechach,  historii powstania jednej z  fotografii autorstwa Jerzego Żymirskiego oraz  przedruki artykułów dotyczących Czeladzi  z "Kuriera Sosnowieckiego" z  1904 r.  Publikacja zawiera bogatą dokumentację fotograficzną oraz reprodukcje wielu prac Marii Nogajowej i Henryka Łyżwińskiego.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi