^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Zebranie SMC - 17.09.2018 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 17 września (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. 1 Maja 27 w Czeladzi.

W programie m. in. spotkanie z panią Ewą Proszowską córką Jerzego Wiśniewskiego - uczestnika Powstania Warszawskiego, która podzieli się wspomnieniami o swoim Ojcu i jego bracie - Stefanie (też uczestniku Powstania). Jerzy i Stefan Wiśniewscy, to synowie Mariana Wiśniewskiego, wielce zasłużonego dla Czeladzi lekarza, wieloletniego dyrektora i budowniczego czeladzkiego szpitala.

Zostaną też omówione przygotowania do uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 35.lecia naszego Stowarzyszenia, które zaplanowane jest na dzień 2 października (wtorek) o godz. 16.30 w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia przy ul. Dehnelów 45 w Czeladzi.

Zebranie SMC - 19.03.2018 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. 1 Maja 27 w Czeladzi.

W programie m. in. prezentacja filmu "W Czeladzi zagrałem pierwsze dźwięki" o Henryku Kuźniaku, Honorowym Członku naszego Stowarzyszenia. Film został przygotowany przez Miasto Czeladź w 2016 roku.

Profesor Henryk Kuźniak jest czeladzianinem z urodzenia, absolwentem naszej Szkoły nr 1, profesorem muzykologii, wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, twórcą muzyki filmowej do ponad 60 filmów fabularnych, w tym:

  • Vabank,
  • Seksmisja,
  • Chopin. Pragnienie miłości,
  • Na kłopoty Bednarski.

Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)

"Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)" to projekt Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, który został wyróżniony w III edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam". Na  konkurs wpłynęło aż 1170 projektów a wybrano tylko 100, które nagrodzone zostały grantami.

Głównym celem naszego projektu jest prezentacja dorobku J. Żymirskiego, w formie moblinej wystawy fotograficznej. Pasja fotograficzna Artysty sprawiła, że jego dorobek stał się swoistą dokumentacją zachodzących zmian nie tylko krajobrazowych, ale także o charakterze społecznym i obyczajowym. Impulsem do przedstawienia w konkursie tego właśnie projektu był fakt, iż w 2017 roku minęła 15 rocznica śmierci Fotografa, który związany był z naszym miastem w latach 1954-2002. Jego ogromna fotograficzna spuścizna, którą dysponuje SMCz, godna jest szerszego zaprezentowania mieszkańcom Czeladzi oraz miast ościennych, gdyż prace Jerzego Żymirskiego, oprócz walorów artystycznych, posiadają wartość dokumentalną. W trakcie przygotowywania wystawy zostaną zdigitalizowane i opisane jego prace istniejące dotychczas w formie odbitek i błon fotograficznych oraz slajdów.

Tablica Tadeusza Kościuszki

14 października 1917 roku Czeladzianie zbiorową manifestacją uczcili setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczysty pochód przeszedł z parku miejskiego do kościoła parafialnego pw św. Stanisława BM, gdzie odbyło się nabożeństwo. Potem Czeladzianie zgromadzili się na Rynku, gdzie na zachodniej ścianie Ratusza została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Na tablicy, w kamiennej ramie widniała twarz Kościuszki i napis:

 

 

 

 

Najszlachetniejszemu obywatelowi
         Bojownikowi o wolność

Naczelnikowi narodu

TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE

W setną rocznice jego zgonua w jutrzence odradzającej się

niepodległości Ojczyzny
RODACY

Czeladź d. 17 X 1917 r.

U spodu – orzeł Polski

Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz Mieczysław Marian Rogójski. Burząc w 1941 r. Ratusz Niemcy zlikwidowali także i tablicę. Wprawdzie istniały domniemania, że tablicę przechował któryś z czeladzkich obywateli, ale do dzisiaj jej nie odnaleziono. Przy figurze św. Jana Nepomucena na Rynku harcerze posadzili "drzewko wolności". Z tych uroczystości zachowały się zdjęcia wykonane przez Wilhelma Kidawę.

W okresie powojennym imię Tadeusza Kosciuszki nadano też ulicy na Piaskach (w 1919 r.), parkowi miejskiemu w Czeladzi i 14 Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej (w 1932 r.).

Artur Rejdak: Czeladź w czasie I wojny światowej [w:] Zeszyty Czeladzkie 15/2010, s. 8.

Opis tablicy za: J. Wiśniewski: Diecezja Częstochowska: opis historyczny. Marianówek, 1936.

Promocja 21 numeru "Zeszytów Czeladzkich"

Uroczysta prezentacja 21 numeru "Zeszytów Czeladzkich" odbyła się  25 września w przeddzień Dnia Regionalisty. Salę klubu Miejskiej Biblioteki Publicznej wypełnili szczelnie członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz  rodziny osób przedstawianych na łamach publikacji. Wśród gości byli członkowie - założyciele naszego Stowarzyszenia - Anna Zarębska i Andrzej Miodyński, którym symboliczną różą i gromkimi brawami dziękowaliśmy za trudy włożone w jego organizację.

Zawartość "Zeszytów" przedstawiła jego redaktor - Ewa Ambroży, a o swoich opracowaniach mówili: dr Antonina Szybowska, Wiesława Konopelska, Ewa Rulecka, Władysław Maciej Żymirski. "Zeszyt" zawiera bogatą dokumentację fotograficzną, a jego druk sfinansowano ze środków miasta Czeladź pozyskanych w ramach grantu na realizacje zadania publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Zapraszamy do lektury.   

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi