^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Zaproszenie na prezentację

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na prezentację multimedialną Dariusza Jurka z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego pt. "Zagłębiowska wieś na Syberii", która odbędzie się 24 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27.

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

10kongres_2014_13W dniach 11-12 września 2014 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy obradował X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi - Antoni Krawczyk i Ewa Ambroży. Organizatorem Kongresu było Towarzystwo Miłośników Bydgoszczy (najstarsze, bo 123 letnie towarzystwo regionalne w Polsce) przy ścisłej współpracy z lokalnymi władzami.

W Kongresie brało udział blisko 300 osób reprezentujących stowarzyszenia regionalne z całej Polski. Wokół nadrzędnego hasła Kongresu - "Regionalizm polski  25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa" skonstruowany był program zarówno obrad, jak i  imprez towarzyszących.

Delegaci mieli okazje poznać Bydgoszcz: zwiedzali miasto, instytucje kultury i uczelnie, podziwiali zabytki. Nam udało się zobaczyć nową Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Stare Miasto, uczestniczyliśmy w odsłonięciu pamiątkowej tablicy na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, któremu nadano imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaproszeni zostaliśmy również do zwiedzenia siedziby władz miasta, która znajduje się w starym zabytkowym budynku i na spotkanie w wiekowym Hotelu "Pod Orłem". Braliśmy udział w dyskusjach panelowych w placówkach nauki i kultury: z "Praktyczną realizacją edukacji regionalnej dzieci i młodzieży" zapoznawał się A. Krawczyk a  E. Ambroży - z "Muzealnym potencjałem wiedzy o regionalizmie".

Uroczysta inauguracja Kongresu miała miejsce w Operze Nova a uczestniczyli w niej licznie przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich, sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, władze Bydgoszczy i reprezentanci zaprzyjaźnionych z Towarzystwem organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W części oficjalnej odznaczeniami wyróżniono zasłużonych regionalistów. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie. W części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej.

Ważnym punktem Kongresu była msza w intencji polskich regionalistów w Bydgoskiej Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja.

Druga część Kongresu to dzień Konferencji, obejmujący pięć sesji, w tym jedna - najważniejsza! -  obejmowała odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego oraz podjęcie rezolucji X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych. Wieczór drugiego dnia Kongresu zakończył się udziałem w koncercie w Filharmonii Pomorskiej "Ofiarom wszystkich wojen" inaugurującym 52. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Musica Antiqua Europae Orientalis.

Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej RP za okres 4 lat, wybrało nowe władze i podjęło uchwały. Członkiem  Komisji Rewizyjnej RK została wybrana Ewa Ambroży - sekretarz SMCz.

Antoni  Krawczyk. Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Stowarzyszenie wyróżnione!

Podczas tradycyjnego, noworocznego spotkania, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym w styczniu Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi otrzymało wyróżnienie "Przyjaciela Powiatu". Pielęgnowanie histori Czeladzi, działalność społeczno - edukacyjna to domena Antoniego Krawczyka, prezesa Stowarzyszenia, w imieniu którego nagrodę odebrał Marek Gawron. Gratulujemy!

Rocznica Wybuchu w Łaźni Miejskiej

laznia29122013_229.12.2013 o godzinie 12.00 pod pomnikiem poświęconym "Pamięci Członków Związku Orła Białego Którzy Zginęli w Czasie Okupacji Hitlerowskiej" odbyła się uroczystość poświęcona 73 rocznicy wybuchu w łaźni miejskiej.

Aby upamiętnić ten dzień kwiaty pod pomnikiem złożyli Burmistrz Czeladzi Teresa Kosmala wraz z zastępcą Teresą Wąsowicz, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czeladzi oraz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.

69 Rocznica Wyzwolenia Czeladzi

69rocznia_4W dniu 27.01.2014 punktualnie o godzinie 12.00 pod pomnikiem poświęconym Bohaterom poległym w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskich, odbyły się uroczyste obchody poświęcone 69 rocznicy wyzwolenia Czeladzi spod hitlerowskiej okupacji.

W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Czeladzi Teresa Kosmala wraz z zastępcą ds. społecznych Teresą Wąsowicz oraz zastępcą ds. komunalnych Jakubem Szurdygą, Starosta Powiatu Krzysztof Malczewski, Radny Rady Miasta Dominik Penar,  przedstawiciele: Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, Harcerskiego Kręgu Seniora Związku Harcerstwa Polskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz dzieci biorące udział w tegorocznej Harcerskiej Akcji Zima.

Pamięć o "Dzieciach Potulic"

potulice_3Apelem pod obeliskiem upamiętniającym gehennę najmłodszych ofiar drugiej wojny światowej, zwanych "Dziećmi Potulic" rozpoczęły się 19 lutego uroczystości obchodów 69 rocznicy powrotu dzieci z obozu w Potulicach do Czeladzi.

Pod obeliskiem pamięci przy Muzeum Saturn złożono kwiaty i zapalono znicze. W gronie osób przybyłych były władze miasta Czeladź z burmistrz Teresą Kosmalą i zastępcą burmistrza Teresą Wąsowicz, pracownik naukowy Muzeum Auschwitz Bohdan Piętka, kombatanci - byli więźniowie obozu w Potulicach i innych obozów, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz dyrektorzy jednostek miejskich. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Miasta Czeladź.

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi