^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

24 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie"

Z końcem listopada ukazał się kolejny, już 24 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie" wydawanego przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi od 1983 roku.

Tematem wiodącym tego wydania są przedwojenne, najbardziej reprezentacyjne trakty Czeladzi - ulice Bytomska i Milowicka. Czasy swego dzieciństwa i wczesnych lat młodości, spędzone właśnie w tych częściach miasta, wspominają Zdzisław Piwek, Jerzy Zawada, Anna Zarębska i Antoni Krawczyk. Ich opowieści uzupełniają wypisy z książek adresowych i telefonicznych oraz reklam prasowych opracowane przez Ewę Ambroży.

Jeśli kogoś interesuje historia czeladzkiej Niwy powinien zapoznać się artykułem Jerzego Zawady - autora szkicu o tej jednej z najstarszych ulic miasta.

Wszystkie teksty zostały bogato ilustrowane fotografiami i dokumentami pochodzącymi z wielu domowych archiwów czeladzian.

Dzieje swojej rodziny, zwłaszcza jej czeladzkie korzenie śledzi Anna Urgacz-Szczęsna. Natomiast swojego ojca - Lesława Jaworka znanego artystę malarza wspomina jego córka Magdalena Jaworek.

W wydanym roczniku znalazły również swoje miejsce i inne artykuły, m. in. Władysława M. Żymirskiego kolejne refleksje nad zdjęciem wykonanym przez jego ojca - Jerzego.

Miłośnicy organów z kościoła św. Stanisława B.M. znajdą niezwykle ciekawy opis losów tego instrumentu dokonany przez członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Całość zamyka wspomnienie - pożegnanie Abrahama Greena (1928-2020) - wieloletniego przewodniczącego Światowego Związku Żydów Zagłębia Dąbrowskiego w Tel Awiwie.

Warto także sięgnąć do części kolorowej tej edycji, gdzie czytelnik znajdzie sporą prezentację malarstwa Lesława Jaworka oraz zbiór fotografii archiwalnych związanych z ulicami Bytomską i Milowicką.

Wydanie publikacji sfinansowano z grantu pozyskanego od Miasta Czeladź.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi